Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia
zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu
akceptuję

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych kończy się za

8 D, 2 h, 45 m, 9 s

Konkurs

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA NA NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

W KONKURSIE FESTIWALOWYM „SCREEN & SOUND FEST-LET’S SEE THE MUSIC” 2017

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki głosowania internetowego na nagrodę publiczności w Konkursie na stworzenie wizualizacji do utworów polskich kompozytorów (dalej: Konkurs), organizowanym w ramach Festiwalu „Screen & Sound Fest - Let’s See The Music” edycja V 2017 (dalej: Festiwal).

2. Oficjalna strona internetowa Festiwalu i Konkursu:
www.screenandsound.pl.

3. Organizatorem Festiwalu i Konkursu jest Fundacja Bielecki Art z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340956 (dalej: Organizator).

4. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Celem głosowania jest wyłonienie spośród prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu i zamieszczonych na stronie internetowej
www.screenandsound.pl jednej pracy, która uzyska największą liczbę głosów.

6. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która posiada konto użytkownika w serwisie Facebook (dalej: Uczestnik).

7. Głosowanie odbywa się przez stronę internetową
www.screenandsound.pl przy użyciu widgetu Facebook. Aby oddać głos należy kliknąć w przycisk „Głosuj” („Vote”) znajdujący się przy filmie, na który Uczestnik chce oddać głos. Po kliknięciu pojawi się ekran logowania Facebook (tylko w przypadku, gdy Uczestnik nie jest zalogowany w serwisie Facebook. Następnie wyświetli się ekran aplikacji Screen & Sound na Facebooku informujący o konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie podstawowych informacji Uczestnika do przetwarzania (imię, nazwisko, e-mail – podane w serwisie Facebook oraz numer id przyporządkowany przez serwis Facebook do konta Uczestnika). Po wyrażeniu zgody, oddany głos zostanie zapisany w bazie danych serwisu Screen & Sound.

8. Uczestnik głosowania może oddać tylko jeden głos na jedną pracę konkursową wybraną spośród wszystkich kategorii.

9. Zabrania się używania programów lub systemów wspomagających oddawanie głosów oraz wysyłania głosów za pomocą fikcyjnych profili utworzonych na portalu Facebook.

10. Głosowanie trwa od godziny 12.00 dnia 29 września 2017 r. do godz. 12.00 dnia 20 października 2017 r.

11. Wyniki głosowania będą prezentowane na bieżąco na stronie internetowej
www.screenandsound.pl.

12. Wynik ostateczny głosowania zostanie przedstawiony w dniu 21 października 2017 r. w trakcie trwania Gali Finałowej Festiwalu, która odbędzie się w Krakowie, w Kijów.Centrum (Al. Krasińskiego 34) od godz. 20.00. 

13. Autor pracy konkursowej, która otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu internetowym otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

14. Każdy Uczestnik oddając głos na jedną z prac konkursowych może krótko uzasadnić swój wybór, wpisując treść wypowiedzi własnego autorstwa w wyznaczonym polu, które zostanie wyświetlone po oddaniu głosu. Autor najciekawszej, zdaniem Organizatora, wypowiedzi otrzyma nagrodę rzeczową w postaci: iPad o wartości 1799 zł brutto. Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie
www.screenandsound.pl. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 27 października 2017 r. na profilu Facebook Festiwalu. Zdobywca nagrody zostanie również powiadomiony o wygranej przez Organizatora do dnia 7 listopada 2017 r. poprzez profil Facebook. Również za pośrednictwem profilu Facebook zostanie ustalony sposób odbioru nagrody (odbiór osobisty lub wysyłka). Warunkiem odbioru nagrody jest zapłata na rzecz Organizatora równowartości podatku dochodowego od nagrody w obowiązującej stawce. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Od decyzji Organizatora o przyznaniu nagrody nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo zacytowania wybranych wypowiedzi na profilu Facebook Festiwalu.

15. Warunkiem udziału Uczestnika w głosowaniu jest akceptacja Regulaminu.

16. Udział w głosowaniu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 r. i jest dostępny na stronie internetowej:
www.screenandsound.pl.