Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia
zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu
akceptuję

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej i cookies

 

Fundacja Bielecki Art z siedzibą Krakowie (31-231), przy ulicy Bociana 6 , zwana dalej Administratorem, szanuje prywatność użytkowników odwiedzających jej stronę internetową i dokłada wszelkiej staranności, aby każdy kto pragnie odwiedzić tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. 

Dlatego przed skorzystaniem z serwisu www.screenandsound.pl zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z treścią naszej Polityką Prywatności. 

Korzystając już z serwisu www.screenandsound.pl akceptuje Pan/Pani zasady niniejszej Polityki Prywatności.

  • Metody zbierania danych. 

Dane zbierane są w trzech podstawowych zakresach:

1. w ramach nawiązywania komunikacji poprzez formularze kontaktowe/komunikacyjne na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt

- dane osobowe min.: imię i nazwisko, adres e-mail, inne podane w treści - są wykorzystywane jedynie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia właściwych działań będących adekwatną reakcją na zapytanie lub komentarz,  na który oczekują Państwo odpowiedzi,

2. w ramach rejestracji i logowania do udziału w konkursie poprzez formatkę rejestracyjną i do logowania 

- dane osobowe w zakresie zgodnym z regulaminem konkursu (pełny opis przetwarzania danych osobowych jest udostępniony w regulaminie konkursu),

3. w ramach automatycznego przetwarzania i plików cookies

- podczas Państwa odwiedzin serwisu Administratora zbierane są dane dotyczące wizyty, min.:

  • adres IP (każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią),
  • pliki cookies (tzw. ciasteczka). Dla Państwa wygody serwis Administratora używa plików cookies w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników, zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Serwis Administratora stosuje typy plików cookies, np.:

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),

takie jak poniżej.

- dla celów statystyk i analiz:

 

- dla celów określenia sposobu używania strony przez użytkowników:

- dla celów marketingowych – pod kątem dopasowanie ofert dla użytkowników na stronie, aby reklamy były trafne i przyciągały uwagę poszczególnych użytkowników:

  • cookies Facebook Ads - dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod ich adresem,
  • cookies Google AdWords - dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod ich sdresem,

- dla celów tymczasowego przechowywania informacji w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. 

  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Niniejszym serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. 

W szczególności takie cookies to:

  • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem:http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
  • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresemhttp://vimeo.com/cookie_policy.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies –  jest  dobrowolną zgodą na ich przetwarzanie. 

Zgoda niniejsza może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez dokonanie zmiany ustawień.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

*Kompleksowy obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) – znajdą Państwo w regulaminie dla Konkursu w ramach festiwalu Screen & Sound Fest. - Let’s See The Music, a dla całokształtu działalności Fundacji poniżej.

 

 

Polityka Prywatności -

Fundacja Bielecki Art. z siedzibą w Krakowie 

zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych, udostępnionych nam danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki jest przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, będących min.: współorganizatorami, współuczestnikami, odbiorcami (klientami) działań Fundacji, w tym projektów kultury, sztuki, nauki i sportu,  Przedstawicieli tych osób oraz innych osób trzecich, nawiązujących kontakt z Fundacją.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani  danych osobowychjest Fundacja Bielecki Art.                 z siedzibą Krakowie (31-231), przy ulicy Bociana 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340956, REGON: 121072997, 

NIP: 945–213–42-58,

 

Dane kontaktowe Administratora:

Fundacja Bielecki Art. 

Tel: 12 61 64 196

e-mail: fundacja@bieleckiart.pl 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury, sztuki, nauki oraz sportu, a w szczególności udzielanie twórcom, naukowcom i sportowcom pomocy materialnej, promocyjnej i technicznej.

 

 

Realizacja celów obejmuje min.:

1) przyznawanie nagród oraz stypendiów utalentowanym twórcom, naukowcom i sportowcom, 

2) wspieranie finansowe i organizacyjne osób bądź instytucji zajmujących się kulturą, sportem lub działalnością naukową,

3) realizowanie projektów edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczególności muzycznej: festiwali i koncertów; 

2) prowadzenie działalności wydawniczej;

3) produkcję i sprzedaż nagrań muzycznych i filmowych, 

Przetwarzając Pana/Pani dane osobowe w celach wynikających z wyżej podanych działań Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

a) dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie, przed zawarciem umowy                       i w związku z realizacją umowy – na podstawie  art. 6 ust 1 lit. b) RODO, 

b) dla podjęcia odpowiednich działań w zakresie inicjowania i wspierania,              a w szczególności udzielania pomocy materialnej, promocyjnej                    i technicznej – na podstawie art. 9 ust 2 lit. d) RODO, 

c) dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze                   – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO, 

d) dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. dotyczącego nawiązania niezbędnego kontaktu, bądź ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń - na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – (dot. danych zwykłych) lub art. 9 ust. 2 lit f) RODO – (dot. danych szczególnych),

e) dla udziału w konkursach, rejestracji na stronie konkursowej, dla celów marketingowych i innych wymagających uzyskania zgody – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

III. Okres przechowywania danych 

1. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, przez okres wymagany przepisami prawa min.: związane z archiwizacją, w tytułu spełnienia wymogów o rachunkowości, ordynacji podatkowej i rozstrzyganiem ewentualnych, wzajemnych roszczeń.  

2. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym czasie w formie dogodnej dla Pana/Pani, a szczegółowo wskazanej w treści tej zgody. 

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale ich podanie może być konieczne do zawarcia i realizacji umów z Administratorem, zaś w sytuacji podania danych na podstawie zgody, zgoda może być w każdym momencie wycofana.

 

V. Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

ï Podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, dostawcom usług, w tym technicznych i organizacyjnych dla Administratora Danych Osobowych - w zakresie niezbędnym, wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym  w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

ï podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych               (w przypadkach uzasadnionych);

d) prawo do przenoszenia danych (w przypadkach uzasadnionych);

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody może Pan/Pani dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

e) prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,                     w przypadkach uzasadnionych.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO (PUODO).

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), ale w przypadku kontaktowania się przez Pana/Panią z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, dla której serwery znajdują się w krajach trzecich lub za pośrednictwem portali społecznościowych istnieje takie ryzyko.

Niniejszym Administrator proponuje każdorazowe zweryfikowanie procedur i polityk prywatności dla wybieranych przez Pana/Panią narzędzi, podmiotów w zakresie komunikowania się z nim.

IX. Minimalizacja zakresu danych osobowych:

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki i działania, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest bezpieczny i adekwatny do celów realizowanych, a wskazanych w niniejszej Polityce. 

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana , aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Polityka prywatności